top of page

Coaching

 

Persoonlijke coaching
Wanneer u vragen heeft over uw eigen functioneren kan persoonlijke coaching een uitkomst zijn. Hierin kunnen zaken aan bod komen als de balans tussen werk en privé, zingeving, persoonlijke ontwikkeling of relaties. Uitgangspunt zijn uw vragen. U krijgt heldere en concrete feedback. Soms confronterend, soms adviserend. Doel is dat u zich meer bewust wordt van uw eigen functioneren en de factoren die daarop van invloed zijn, opdat u uw kwaliteiten optimaal kunt benutten.

 

Executive coaching
Wanneer u anderen moet aansturen en leiding moet geven aan kleine of grotere werkeenheden, dan doen zich vragen voor rond strategie, leiding geven, het hanteren van verschillende posities en rollen en uw persoonlijk functioneren daarin. Executive coaching biedt u een klankbord buiten de eigen werksfeer met een geïnformeerde buitenstaander die gewend is te denken in relaties, systemen en context en die complexe vraagstukken steeds weer terug zal brengen tot de menselijke maat van uw eigen acties.

bottom of page