top of page

Hoe ik werk

 

In mijn praktijk doe ik individuele therapie en relatietherapie (naast coaching, consultatie, onderzoek en advisering). In de eerste gesprekken zal ik proberen een zo goed mogelijk beeld te krijgen van uw probleem, van uzelf, uw situatie en uw verleden. Op grond daarvan overleg ik met u over hoe wij het probleem zullen benoemen, op welke manier we aan verbetering kunnen werken en welk doel ons daarbij voor ogen staat. Op basis van dat overleg kiezen we voor een bepaalde vorm van psychotherapie.
 

De duur van psychotherapie is zelden goed van tevoren te voorspellen. Over het algemeen varieert deze van enkele maanden tot enkele jaren. Gesprekken vinden meestal éénmaal per week of éénmaal per twee weken plaats. Vaak spreek ik aan het begin een beperkt aantal gesprekken af om daarna samen de balans op te maken en de voortgang te bespreken.

bottom of page