top of page

Uw rechten

 

Als u besluit in psychotherapie te gaan is er wettelijk sprake van een overeenkomst tussen u en uw psychotherapeut. Een overeenkomst met rechten en plichten. Deze staan omschreven in de Wet Geneeskundige Behandel Overeenkomst (WGBO). Uw belangrijkste rechten zijn:


* U heeft recht op informatie
* U heeft recht op geheimhouding van uw gegevens
* U heeft recht op inzage van uw dossier
* U heeft het recht om zelf een hulpverlener te kiezen
* U heeft het recht om een klacht in te dienen

 

Diverse cliëntenorganisaties kunnen u behulpzaam zijn bij het opkomen voor uw rechten, zoals de Partiëntenfederatie NPCF (www.npcf.nl) of het Landelijk Platform GGZ (www.platformggz.nl)

 

bottom of page